Mitä arvoperusteinen hinnoittelustrategia vaatii?

Arvoperusteinen hinnoittelustrategia on tällä hetkellä hot topic. Kiinnostusta selittänee se, että onnistunut arvoperusteisen hinnoittelu vaikuttaa merkittävästi asiakaskannattavuuden paranemiseen. Arvoperusteinen hinnoittelustrategia vaatii syvää asiakasymmärrystä, jonka perusteella yritys voi luoda eri asiakassegmenteille sopivat hinnoittelumallit.

Tässä webinaarissa hinnoittelun asiantuntijat Elina Ojala ja Antti Kuusenmäki kertovat, mitä pohjatyötä arvoperusteisen hinnoittelun onnistuminen vaatii BtoB-markkinassa ja kuinka asiakassegmentoinnin avulla voidaan luoda lisäarvoa hinnoittelussa. Lisäksi he antavat vinkkejä, kuinka myyntitiimi saadaan sitoutettua yhteistyöhön niin, että hinnoiteltu arvo ei vuoda alennusten mukana pois.

Webinaarissa opit muun muassa:

  • Miten edetä kohti arvoperusteista hinnoittelua
  • Miten segmentointia voi käyttää asiakasymmäryksen ja hinnoittelun kehittämisessä sekä tiedon jäsentämisessä
  • Miten eri segmenttien arvoajureita voidaan tunnistaa, kehittää ja hinnoitella
  • Miten varmistaa arvoperusteisen hinnoittelun positiivinen vaikutus kannattavuuteen

Kenelle webinaari on tarkoitettu

Webinaari on suunnattu kaikille heille, joiden tehtävä on parantaa yrityksen kannattavuutta hinnoittelun keinoin. Webinaari on hyödyllinen etenkin hinnoitteluasiantuntijoille, toimitusjohtajille, talousjohtajille ja myyntijohtajille, jotka myyvät tuotteita tai palveluita B2B-asiakkaille.

Katso webinaaritallenne, täyttämällä oheinen lomake. 

Webinaari pidettiin 24.3.2021.

 

Katso tallenne täyttämällä lomake

Webinaarin puhujat

Capacent_Elina-Ojala

Elina Ojala, Senior Manager, Capacent

Elinan tavoitteena on asiakasymmärryksen ja inhimillisen tekijän tuominen mukaan asiakaskannattavuuden parantamiseen. Hänellä on usean vuden kokemus hinnoittelusta ja katteen hallinnasta eri toimialoilta, kuten logistiikan, maksamisen ja valmistavan teollisuuden, ja hän on erityisesti kiinnostunut hinnoittelun kehittämisestä myynnin prosesseja tehostamalla.

Antti Kuusenmaki

Antti Kuusenmäki, Senior Manager, Capacent

Antti on työskennellyt kannattavuuden parantamisen parissa yli 15 vuotta. Kokemusta on karttunut niin prosessiteollisuuden, matkustajaliikenteen, logistiikan kuin teknisen tukkukaupankin aloilla Suomen lisäksi lukuisilla haastavilla markkinoilla Aasiassa, Lähi-Idässä ja Euroopassa. Erityisesti hinnoittelu sen kaikissa muodoissaan, jakelukanavien erityispiirteiden huomioiminen sekä toimitusketjun potentiaalin hyödyntäminen kuuluvat Antin erikoisosaamiseen.