Aloita laadukkaalla asiakassegmentoinnilla

Arvoperusteinen hinnoittelustrategia on tällä hetkellä kaikkien huulilla. Kiinnostusta selittänee se, että onnistunut arvoperusteisen hinnoittelu vaikuttaa merkittävästi asiakaskannattavuuden paranemiseen. Arvoperusteinen hinnoittelustrategia vaatii syvää asiakasymmärrystä, jonka pohjalta pystytään luomaan eri asiakassegmenteille sopivat hinnoittelumallit.

Tässä webinaarissa asiantuntijamme Elina Ojala sekä Antti Kuusenmäki kertovat mitä pohjatyötä arvoperusteisen hinnoittelun onnistuminen vaatii B2B-markkinassa ja kuinka erityisesti asiakassegmentoinnilla voidaan luoda lisäarvoa. Lisäksi he jakavat vinkkejä kuinka myyntitiimi saadaan sitoutettua yhteistyöhön niin, ettei hinnoiteltu arvo vuoda alennusten mukana pois.

Webinaarissa opit muun muassa:

  • Miten edetä kohti arvoperusteista hinnoittelua
  • Miten segmentointia voi käyttää asiakasymmärryksen ja hinnoittelun kehittämisessä sekä tiedon jäsentämisessä
  • Miten eri segmenttien arvoajureita voidaan tunnistaa, kehittää ja hinnoitella
  • Miten varmistaa arvoperusteisen hinnoittelun positiivinen vaikutus kannattavuuteen


Webinaari pidettiin 24.3.2021.

Siirry tallenteeseen täyttämällä lomake

Webinaarissa äänessä:

Capacent_Elina-Ojala

Elina Ojala
Senior Manager, Capacent

Elinan tavoitteena on asiakasymmärryksen ja inhimillisen tekijän tuominen mukaan asiakaskannattavuuden parantamiseen. Hänellä on usean vuoden kokemus hinnoittelusta ja katteen hallinnasta eri toimialoilta, kuten logistiikan, maksamisen ja valmistavan teollisuuden. Elina on erityisesti kiinnostunut hinnoittelun kehittämisestä myynnin prosesseja tehostamalla.

Antti Kuusenmaki

Antti Kuusenmäki
Senior Manager, Capacent

Antti on työskennellyt kannattavuuden parantamisen parissa yli 15 vuotta. Kokemusta on karttunut niin prosessiteollisuuden, matkustajaliikenteen, logistiikan kuin teknisen tukkukaupankin aloilla Suomen lisäksi lukuisilla haastavilla markkinoilla Aasiassa, Lähi-Idässä ja Euroopassa. Erityisesti hinnoittelu sen kaikissa muodoissaan, jakelukanavien erityispiirteiden huomioiminen sekä toimitusketjun potentiaalin hyödyntäminen kuuluvat Antin erikoisosaamiseen.