KassaTurva

Suojelemme yrityksesi kassaa talouden laskusuhdanteelta käyttöpääoman optimoimisen ja kustannusten ja hankintojen suhteuttamisen keinoin. Takaamme tulokset viemällä asiat ripeästi käytäntöön yhdessä yrityksesi asiantuntijoiden kanssa.

Sovi etätapaaminen

Toimintasuunnitelma käyttöpääoman optimointiin ja kustannusten hallintaan kassakriisin välttämiseksi

Kriisiaikana, kuten Covid-19, talouden matalasuhdanteessa yritykset kaatuvat rahojen yksinkertaisesti loppuessa kassasta. Koko maailmantalous hiipuu ja tätä myötä yrityksen kysyntä laskee ja sisääntulevat myyntieurot vähenevät.

Autamme sinua turvaamaan yrityksesi kassavirran ja toimintakyvyn kunnes kriisin aiheuttama akuutti matalasuhdanne on ohi. 

 

KassaTurva-palvelumme keskittyy käyttöpääoman ja kustannustason hallintaan: Teemme suunnitelman operatiivisen käyttöpääoman aggressiiviseen optimointi​in sekä hankintojen ja kustannusten suhteuttamiseen kestävälle tasolle. Suunnitelman jälkeen viemme asiat käytäntöön yrityksenne henkilöstön kanssa. 

KassaTurva suomalaisille yrityksille

KassaTurvassa käytettävät keinot toimivat useimmille suomalaisille yrityksille. Tyypilliset asiakkaamme ovat valmistavan teollisuuden, kaupan alan, rakennusteollisuuden ja palvelu-/huoltoliiketoiminnan yrityksiä, joiden liikevaihto on 50 milj.€ – 5 mrd.€

Katso referenssimme

 

Capacent asiakkaat

 

Näin suojelemme kassavirtaasi

Optimoimme operatiivista käyttöpääomaa aggressiivisesti seuraavien osa-alueiden näkökulmasta

 

Myyntisaamiset 

 • Luottopolitiikan kiristäminen 
 • Maksuehtojen ja saamisten hallinta asiakkaittain
 • Laskutusprosessin karkea optimointi
 • Proaktiivisen perinnän käyttöönotto
 • Factoring ratkaisujen kartoitus
 • Kysynnänhallinnan ja hinnoittelun uudelleensuunnittelu
 • Riskienjaon kehittäminen toimitusketjussa

Ostovelat ja ostotilaukset

 • Toimitusrahoituksen läpivienti toimittajakenttään
 • Toimittajavalinnat ja niiden keskittämisen suunnittelu
 • Nopeat kilpailutukset (RFQ) toimittajien välillä
 • Maksatusprosessin hallinnan ja kassaehtojen uudelleensuunnittelu
 • Maksuehto- ja minimitilauseräneuvottelut
 • Maksulimittien ja luottoriskin epävarmuuden hallinta
 • Ostajien johtaminen
 • Ostotilausten manuaalinen hallinta

 

Projektien ja palveluliiketoiminnan kassavirta

 • Projektiliiketoiminnan Gate –mallin käyttööotto
 • Projektiliiketoiminnan maksupostien hallinta
 • ALV lainsäädännön hyödyntäminen
 • Palveluliiketoiminnan laskutusprosessin ja lisätöiden hallinta
 • Palvelulisenssien laskutus
 • Vuokrasopimuksien uudelleenneuvottelu
 • Myynnin ja takaisinvuokrauksen hyödyntäminen
 • Läpinäkyvyyden luominen hajautetun organisaation johtamiseen

Varastot

 • Kysynnän ja tuotannon uudelleensuunnittelu (S&OP)
 • Tilauskirjan hallinta
 • Toimitusten priorisointi asiakasluokituksen perusteella
 • Sisäisten siirtojen käyttöönotto
 • Ikääntyneiden tuotteiden poistaminen
 • Varmuusvarastoparametrien hallinta
 • Kausi(sesonki)hankintojen hallinta
 • Asiakkaiden varastointisopimuksien uudelleenneuvottelu
 • Toimittajien palautusoikeuksien käyttöönotto

 

 

Tuotanto ja valikoimat

 • Tuotannon kiinteän ikkunan käyttöönotto
 • Tuotannon priorisointi 
 • Tuotantosuunnitelman päivittäminen
 • Vaihtoaikojen lyhentäminen
 • Make-to-order ja make-to-stock tuotteiden hallinta
 • Valikoiman hallinta
 • Kausivarastojen tuotannon uudelleensuunnittelu
 • Kysyntäohjautuvien operaatioiden hallinta

 

 

 

Suhteutamme hankinnat ja kustannukset kestävälle tasolle seuraavien osa-alueiden näkökulmasta

 

Hankinnat

 • Yhteistyö suorien hankintojen avaintoimittajien kanssa
 • Nopeat hintakilpailutukset (RFQ) suorien toimittajien välillä
 • Toimittajariskin hallinta
 • Organisaation osto-oikeuksien uudelleensuunnittelu
 • Epäsuorien hankintojen karsiminen
 • Matkustuskieltojen käyttöönotto
 • Vuokrien hallinta
 • Leasing-sopimusten uudelleenneuvottelu/lopettaminen

Investoinnit ja palkat

 • Investointien pysäyttäminen ja uudelleenarviointi
 • Investointien toteutuksen kustannustason optimointi
 • Kiinteiden kulujen priorisointi
 • Lomarahat lomiksi -käytännön käyttöönotto
 • Työaikapankkien saldojen kasvattaminen molempiin suuntiin
 • Organisaation toiminnan tehostaminen
 • Lomautuksien ja irtisanomisten arviointi
 • Toimintojen (osittaisen) ulkoistamisen arviointi

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä Mikko Myllykseen

Capacent_Mikko-Myllys

 

Varaa keskustelu Mikon kalenterista

Mikko Myllys
Director
+358 50 411 10 80

 

Katso Turvaa kassa kriisin yli -webinaaritallenteita

Capacentin asiantuntijat jakavat vinkkejä konkreettisista operatiivisista toimenpiteistä, joita yritykset voivat toteuttaa kassatilanteen helpottamiseksi. Lue lisää ja katso webinaaritallenteita:

New call-to-action

Näin toimimme & investoinnin määrä

Vaihe 1: Käynnistys 

Käynnistysvaihe voidaan päättää koskemaan joko koko yritystä tai valittua liiketoimintayksikköä. Kesto on 2-3 viikkoa yrityksen/liiketoimintayksikön koosta riippuen. 

Käynnistysvaihe sisältää: 

 • Kvantitatiivisen analyysin
 • Kvalitatiiviset haastattelut
 • Kehitysalueiden kuvauksen ja tehostustavoitteen asetannan
 • Ylätason toteutussuunnitelman (resurssit, aikataulu, välitavoitteet)
 • Skenaariot ja business casen päätöksentekoa varten

Käynnistysvaiheen investointi

27 000€* Takaamme, että käynnistysvaiheen tuloksena sinulla on vähintään 270 000€:n edestä heti toteutuskelpoista toimenpidettä projektoituna. Se on 10-kertainen määrä investointiin nähden. 

*Matkakulut, 5% administratiivinen lisä ja ALV laskutetaan lisäksi.

 

 

Vaihe 2: toteutus

Käynnistysvaiheessa tehty toteutussuunnitelma toteutetaan systemaattisesti.

Toteutusvaihe sisältää: 

 • Capacent johtaa 2-3 konsultin tiimillä toimenpiteiden käytännön toteutusta PMO-mallilla
 • Capacent sitouttaa ja ohjaa yrityksen henkilöstöä toimenpiteiden toteuttamisessa
 • Capacent luo tarvittavat työkalut ja prosessit läpinäkyyvyden varmistamiseksi
 • Lisäksi kaikkea tarvittavaa, jotta yhteiset tavoitteet saavutetaan määräajassa

Toteutusvaiheen investointi

40 000 - 80 000€* kiinteällä kuukausihinnalla 6 kuukauden ajan riippuen yrityksen tai valitun liiketoimintayksikön koosta ja toiminnan laajuudesta.

Takaamme, että toteutusvaiheen tuloksena sinulla on vähintään 10-kertaisesti koko projektin investoinnin verran todennettua kassavirtatehostusta toteutettuna.
 

*Matkakulut, 5% administratiivinen lisä ja ALV laskutetaan lisäksi.

HUOM. Voimme toteuttaa koko projektin täysin etänä hyödyntäen erilaisia etäratkaisuja.

Miksi Capacent?

Capacent käyttöpääomaprojekti


Kokemusta yli 300 käyttöpääomaprojektista

Olemme kokeneet talouskriisejä aiemmin. Capacentilla on pohjoismaiden paras track-record käyttöpääoman ja kassavirran tehostuksesta tuloksien toteutumiseen saakka hands-on projektimallilla.

Capacent nopeus


Nopeasti käynnistyksestä tuloksiin

Meillä on olemassa valmiit checklistat eri osa-alueiden toimintasuunnitelmiin. Analysoimme yrityksesi tilanteen, räätälöimme checklistat tarpeisiinne ja toteutamme ne yhdessä yrityksesi asiantuntijoiden kanssa. Näin pääsemme nopeasti vauhtiin ja tuloksiin.

Ota yhteyttä ja sovitaan projektin aloituksesta

Jätä yhteystietosi, niin olemme sinuun yhteydessä yhden arkipäivän kuluessa.

Voit myös varata ajan suoraan Mikko Myllyksen kalenterista:

Varaa keskustelu Mikon kalenterista 

 

Tutustu myös muihin palveluihimme

Cash Release from Operations - Capacent

Cash Release from Operations

We help you release cash from operations to finance your growth and strategic initiatives by optimizing your working capital.

Read more
Responsive Supply Chain Management

Responsive Supply Chain Management

We help you build and operate a supply chain that gives you a competitive advantage - also when the going gets rough.

Read more
Total Cost Efficiency - Capacent

Total Cost Efficiency

We help you gain control over your total costs and turn it into a source of competitive advantage.

Read more
Strategic Pricing - Capacent

Strategic Pricing

We help optimize your pricing to support your commercial strategy and achieve profitable growth.

Read more