KassaTurva

  Suojelemme yrityksesi kassaa yllättävältä talouden laskusuhdanteelta operatiivisin keinoin. Takaamme tulokset viemällä asiat ripeästi käytäntöön yhdessä yrityksesi asiantuntijoiden kanssa.

  Toimintasuunnitelma käyttöpääoman optimointiin ja kustannusten hallintaan kassakriisin välttämiseksi

  Kriisiaikana, kuten korona, talouden matalasuhdanteessa yritykset kaatuvat rahojen yksinkertaisesti loppuessa kassasta. Koko maailmantalous hiipuu ja tätä myötä yrityksen kysyntä laskee ja sisääntulevat myyntieurot vähenevät.

  Autamme sinua turvaamaan yrityksesi kassavirran ja toimintakyvyn kunnes kriisin aiheuttama akuutti matalasuhdanne on ohi. 

   

  KassaTurva-palvelumme keskittyy käyttöpääoman ja kustannustason hallintaan: Teemme suunnitelman operatiivisen käyttöpääoman aggressiiviseen optimointi​in sekä hankintojen ja kustannusten suhteuttamiseen kestävälle tasolle. Suunnitelman jälkeen viemme asiat käytäntöön yrityksenne henkilöstön kanssa. 

  KassaTurva suomalaisille yrityksille

  KassaTurvassa käytettävät keinot toimivat useimmille suomalaisille yrityksille. Tyypilliset asiakkaamme ovat valmistavan teollisuuden, kaupan alan, rakennusteollisuuden ja palvelu-/huoltoliiketoiminnan yrityksiä, joiden liikevaihto on 50 milj.€ – 5 mrd.€

  Katso referenssimme

   

  Capacent-reference-clients

   

  Näin suojelemme kassavirtaasi

  Optimoimme operatiivista käyttöpääomaa aggressiivisesti seuraavien osa-alueiden näkökulmasta

   

  Myyntisaamiset 

  • Luottopolitiikan kiristäminen 
  • Maksuehtojen ja saamisten hallinta asiakkaittain
  • Laskutusprosessin karkea optimointi
  • Proaktiivisen perinnän käyttöönotto
  • Factoring ratkaisujen kartoitus
  • Kysynnänhallinnan ja hinnoittelun uudelleensuunnittelu
  • Riskienjaon kehittäminen toimitusketjussa

  Ostovelat ja ostotilaukset

  • Toimitusrahoituksen läpivienti toimittajakenttään
  • Toimittajavalinnat ja niiden keskittämisen suunnittelu
  • Nopeat kilpailutukset (RFQ) toimittajien välillä
  • Maksatusprosessin hallinnan ja kassaehtojen uudelleensuunnittelu
  • Maksuehto- ja minimitilauseräneuvottelut
  • Maksulimittien ja luottoriskin epävarmuuden hallinta
  • Ostajien johtaminen
  • Ostotilausten manuaalinen hallinta

   

  Projektien ja palveluliiketoiminnan kassavirta

  • Projektiliiketoiminnan Gate –mallin käyttööotto
  • Projektiliiketoiminnan maksupostien hallinta
  • ALV lainsäädännön hyödyntäminen
  • Palveluliiketoiminnan laskutusprosessin ja lisätöiden hallinta
  • Palvelulisenssien laskutus
  • Vuokrasopimuksien uudelleenneuvottelu
  • Myynnin ja takaisinvuokrauksen hyödyntäminen
  • Läpinäkyvyyden luominen hajautetun organisaation johtamiseen

  Varastot

  • Kysynnän ja tuotannon uudelleensuunnittelu (S&OP)
  • Tilauskirjan hallinta
  • Toimitusten priorisointi asiakasluokituksen perusteella
  • Sisäisten siirtojen käyttöönotto
  • Ikääntyneiden tuotteiden poistaminen
  • Varmuusvarastoparametrien hallinta
  • Kausi(sesonki)hankintojen hallinta
  • Asiakkaiden varastointisopimuksien uudelleenneuvottelu
  • Toimittajien palautusoikeuksien käyttöönotto

   

   

  Tuotanto ja valikoimat

  • Tuotannon kiinteän ikkunan käyttöönotto
  • Tuotannon priorisointi 
  • Tuotantosuunnitelman päivittäminen
  • Vaihtoaikojen lyhentäminen
  • Make-to-order ja make-to-stock tuotteiden hallinta
  • Valikoiman hallinta
  • Kausivarastojen tuotannon uudelleensuunnittelu
  • Kysyntäohjautuvien operaatioiden hallinta

   

   

   

  Suhteutamme hankinnat ja kustannukset kestävälle tasolle seuraavien osa-alueiden näkökulmasta

   

  Hankinnat

  • Yhteistyö suorien hankintojen avaintoimittajien kanssa
  • Nopeat hintakilpailutukset (RFQ) suorien toimittajien välillä
  • Toimittajariskin hallinta
  • Organisaation osto-oikeuksien uudelleensuunnittelu
  • Epäsuorien hankintojen karsiminen
  • Matkustuskieltojen käyttöönotto
  • Vuokrien hallinta
  • Leasing-sopimusten uudelleenneuvottelu/lopettaminen

  Investoinnit ja palkat

  • Investointien pysäyttäminen ja uudelleenarviointi
  • Investointien toteutuksen kustannustason optimointi
  • Kiinteiden kulujen priorisointi
  • Lomarahat lomiksi -käytännön käyttöönotto
  • Työaikapankkien saldojen kasvattaminen molempiin suuntiin
  • Organisaation toiminnan tehostaminen
  • Lomautuksien ja irtisanomisten arviointi
  • Toimintojen (osittaisen) ulkoistamisen arviointi

  Kiinnostuitko?

  Ota yhteyttä Mikko Myllykseen

  Capacent_Mikko-Myllys

   

  Varaa keskustelu Mikon kalenterista

  Mikko Myllys
  Director
  +358 50 411 10 80

   

  Katso Turvaa kassa kriisin yli -webinaaritallenteita

  Capacentin asiantuntijat jakavat vinkkejä konkreettisista operatiivisista toimenpiteistä, joita yritykset voivat toteuttaa kassatilanteen helpottamiseksi. Lue lisää ja katso webinaaritallenteita:

  New call-to-action

  Näin toimimme & investoinnin määrä

  Vaihe 1: Käynnistys 

  Käynnistysvaihe voidaan päättää koskemaan joko koko yritystä tai valittua liiketoimintayksikköä. Kesto on 2-3 viikkoa yrityksen/liiketoimintayksikön koosta riippuen. 

  Käynnistysvaihe sisältää: 

  • Kvantitatiivisen analyysin
  • Kvalitatiiviset haastattelut
  • Kehitysalueiden kuvauksen ja tehostustavoitteen asetannan
  • Ylätason toteutussuunnitelman (resurssit, aikataulu, välitavoitteet)
  • Skenaariot ja business casen päätöksentekoa varten

  Käynnistysvaiheen investointi

  27 000€* Takaamme, että käynnistysvaiheen tuloksena sinulla on vähintään 270 000€:n edestä heti toteutuskelpoista toimenpidettä projektoituna. Se on 10-kertainen määrä investointiin nähden. 

  *Matkakulut, 5% administratiivinen lisä ja ALV laskutetaan lisäksi.

   

   

  Vaihe 2: toteutus

  Käynnistysvaiheessa tehty toteutussuunnitelma toteutetaan systemaattisesti.

  Toteutusvaihe sisältää: 

  • Capacent johtaa 2-3 konsultin tiimillä toimenpiteiden käytännön toteutusta PMO-mallilla
  • Capacent sitouttaa ja ohjaa yrityksen henkilöstöä toimenpiteiden toteuttamisessa
  • Capacent luo tarvittavat työkalut ja prosessit läpinäkyyvyden varmistamiseksi
  • Lisäksi kaikkea tarvittavaa, jotta yhteiset tavoitteet saavutetaan määräajassa

  Toteutusvaiheen investointi

  40 000 - 80 000€* kiinteällä kuukausihinnalla 6 kuukauden ajan riippuen yrityksen tai valitun liiketoimintayksikön koosta ja toiminnan laajuudesta.

  Takaamme, että toteutusvaiheen tuloksena sinulla on vähintään 10-kertaisesti koko projektin investoinnin verran todennettua kassavirtatehostusta toteutettuna.
   

  *Matkakulut, 5% administratiivinen lisä ja ALV laskutetaan lisäksi.

  HUOM. Voimme toteuttaa koko projektin täysin etänä hyödyntäen erilaisia etäratkaisuja.

  Miksi Capacent?

  Capacent käyttöpääomaprojekti


  Kokemusta yli 300 käyttöpääomaprojektista

  Olemme kokeneet talouskriisejä aiemmin. Capacentilla on pohjoismaiden paras track-record käyttöpääoman ja kassavirran tehostuksesta tuloksien toteutumiseen saakka hands-on projektimallilla.

  Capacent nopeus


  Nopeasti käynnistyksestä tuloksiin

  Meillä on olemassa valmiit checklistat eri osa-alueiden toimintasuunnitelmiin. Analysoimme yrityksesi tilanteen, räätälöimme checklistat tarpeisiinne ja toteutamme ne yhdessä yrityksesi asiantuntijoiden kanssa. Näin pääsemme nopeasti vauhtiin ja tuloksiin.

  Ota yhteyttä ja sovitaan projektin aloituksesta

  Jätä yhteystietosi, niin olemme sinuun yhteydessä yhden arkipäivän kuluessa.

  Voit myös varata ajan suoraan Mikko Myllyksen kalenterista:

  Varaa keskustelu Mikon kalenterista