Turvaa kassa ja toimintakyky yli haastavan ajan

Kriisiaikana talouden matalasuhdanteessa yritykset kaatuvat rahojen yksinkertaisesti loppuessa kassasta. Pankit ovat avainroolissa joustavien rahoitusratkaisujen osalta.​ Yritysten tulee itse tehdä kaikkensa operatiivisten toimenpiteiden suunnittelussa ja läpiviennissä käytäntöön.​

 

Webinaarisarjassa, Turvaa kassa kriisin yli, Capacentin asiantuntijat antavat vinkkejä konkreettisista toimenpiteistä, joita kaikki suomalaiset yritykset voivat toteuttaa kassatilanteen helpottamiseksi. 

Kenelle webinaarisarja on tarkoitettu?

Sarjan kaksi ensimmäistä osaa on erityisesti suunnattu teollisuus-, tukku- ja vähittäiskaupan yritysten toimitus- ja talousjohtajille sekä hallituksien jäsenille. Seuraavat osat ovat näiden yritysten eri vastuualueiden vetäjille.

working capital

 

Katso webinaaritallenteet

Livewebinaarit pidettiin huhti-toukokuussa. Tallensimme jokaisen jakson, joten voit katsoa tallenteita tästä:

Operatiivisen toiminnan tehostusalueet ja toimenpidelistat
Katso webinaaritallenne

Project Management Office ja tilannejohtaminen
Katso webinaaritallenne

Teollisuusyritysten varastonhallinta kriisitilanteessa
Katso webinaaritallenne

Teollisuusyritysten tilaus-toimitusketjun ohjaus poikkeustilassa
Katso webinaaritallenne

 

Myyntisaamiset - sisään tulevan kassavirran turvaaminen
Katso webinaaritallenne

Ostovelkojen priorisointi poikkeustilassa
Katso webinaaritallenne

Projekti- ja palveluliiketoiminnan kassavirran tehostaminen poikkeustilassa
Katso webinaaritallenne

Kuinka onnistua maksuehtoneuvotteluissa toimittajien kanssa
Katso webinaaritallenne

Kuinka hallita hankintoja ja investointeja järkevästi poikkeustilassa
Katso webinaaritallenne