Miten saada ihmiset mukaan uuden äärellä, entä kriisin keskellä? Miten viedä asiat käytöntöön saakka globaalissa yrityksessä? 

Tässä webinaarissa Normetin Riku Helander ja Capacentin Veera Kiiskinen keskustelevat, millaisia haasteita ja onnistumisia Normet on kokenut monikansallisessa yrityksessä muutosjohtamisen näkökulmasta. Riku jakaa kokemuksia ja oppeja ajalta ennen koronakriisiä sekä koronakriisin aikana.

Webinaarin teemojat ovat mm.:

  • Normet Groupin toimintakenttä ja sen haasteet
  • Millaisia oivalluksia Normet on kokenut muutosjohtamisessa ennen koronakriisiä?
  • Miten Normet on saanut priorisoitua ja vietyä asiat käytäntöön koronakriisin aikana? 
  • Mitä muut yritykset voivat oppia Normetilta?

Kenelle webinaari on tarkoitettu? 
Webinaari on suunnattu kaikille heille, joiden tehtävänä on saada henkilöstö sitoutettua yhteisen päämäärän eteen. Webinaari on hyödyllinen etenkin johtajille, esihenkilöille, projekti- ja hankevastaaville ja HR:lle. 

Webinaarin puhujat
Riku Helander, Senior Vice President & Head of Services Business Line, Normet
Veera Kiiskinen, Senior Consultant, Capacent

 

Katso tallenne täyttämällä oheinen lomake. 

Webinaari pidettiin 25.10.2020.

Lisätietoja webinaarin puhujista

0
Riku Helander, Senior Vice President & Head of Services Business Line, Normet

Riku vastaa Normetin globaalista palveluliiketoiminnasta. Normetin palvelupisteitä on globaalisti yli 50 kolmessakymmenessä maassa. Normet on kasvanut viime vuosina voimakkaasti. Kasvun hallinta kannattavasti ja yhteisten toimintatapojen luominen globaaliin liiketoimintaan on ollut yksi liiketoiminnan suurista haasteista.

veera.kiiskinen1edited-214.08
Veera Kiiskinen, Senior Consultant, Capacent

Veera on hyödyntänyt Capacentilla kansainvälistä taustaansa viemällä erilaisia kannattavuutta parantavia toimintamalleja käytäntöön asiakasyrityksen yksiköihin Intiasta Australiaan. Projekteissa Veeraa motivoi mitattavien tulosten taustalla tapahtuva organisaation oppiminen sekä tekemisen järkevöittäminen. Tällä tavoin hän luo kestävää pohjaa yhdessä asiakkaiden kanssa kannattavalle liiketoiminnalle myös projektin jälkeen sekä edesauttaa työntekjöiden hyvinvointia.