Turvaa kassa ja toimintakyky yli haastavan ajan

Kestävä kassanhallinta on korostetun tärkeää nykyisessä poikkeustilanteessa. Yritysten tulee tehdä kaikkensa operatiivisten toimenpiteiden suunnittelussa ja läpiviennissä käytäntöön kun taas pankit ovat avainroolissa joustavien rahoitusratkaisujen osalta. 

 

Turvaa kassa kriisin yli -webinaarisarjassa Capacentin asiantuntijat antavat vinkkejä konkreettisista toimenpiteistä, joita suomalaiset yritykset voivat toteuttaa kassatilanteen helpottamiseksi. 

Kenelle webinaarisarja on tarkoitettu?

Sarjan kaksi ensimmäistä osaa on erityisesti suunnattu teollisuus-, tukku- ja vähittäiskaupan yritysten toimitus- ja talousjohtajille sekä hallituksien jäsenille. Seuraavat osat ovat näiden yritysten eri vastuualueiden vetäjille.

 

Alla listattuna kaikki webinaarisarjan jaksot

Kassaturva.webinaari1

 

Osa 1 - Operatiivisen toiminnan tehostusalueet ja toimenpidelistat

Sarjan ensimmäisessä jaksossa avaamme haasteita, joita yritys kohtaa, kun talous painuu matalasuhdanteeseen, sekä kerromme operatiivisen toimintasuunnitelman sisällöstä kassakriisin välttämiseksi.

Webinaari antaa sinulle konkreettisen checklistin yrityksesi toimenpiteiden suunnittelua varten.

Asiantuntijat:
Maria Åberg, Managing Director &
Mikko Myllys, Director

Katso webinaari

 

Katso kaikki jaksot täytämällä oheinen lomake ja siirryt tallennesivulle. Saat ne myös kootusti sähköpostiisi. 

Kassaturva.webinaari2

 

Osa 2 - Project Management Office ja tilannejohtaminen

Tässä webinaarissa käsittelemme mm. seuraavia johtamisen teemoja:

 • Mitä juuri nyt on johtamisen keskiössä
 • Mihin tarvitaan PMO
 • PMO ja nopea muutoksen läpivienti
 • Päivittäisjohtaminen
 • Sotahuone (war room)

Webinaari auttaa sinua hahmottamaan, miten voit organisoida projektien seurannan parhaiten vastaamaan muuttunutta toimintaympäristöä.

Asiantuntijat:
Mikko Hulkkonen, Senior Manager &
 
Mikko Myllys, Director

Katso webinaari

Kassaturva.webinaari3

 

Osa 3 - Teollisuusyritysten varastonhalinta kriisitilanteessa

Webinaarissa pureudumme yritysten varastonhallintaan vallitsevassa poikkeustilanteessa erityisesti teollisen toimialan näkökulmasta vastaamalla mm. seuraaviin kysymyksiin: 

1. Miten suunnitella kysyntää ja tuotantoa nykytilanteessa?
2. Millaisia keinoja varaston kierron vauhdittamiseen on tässä poikkeustilassa?

Webinaarin jälkeen sinulla on konkreettinen checklist oman yrityksesi varastonhallinnan optimointia varten.

Tämä webinaari on suunnattu erityisesti teollisuusyritysten toimitusketjusta ja tuotannosta vastaaville henkilöille sekä firman ylimmälle johdolle.

Asiantuntijat:
Erno Ranta, Manager &
 
Mikko Myllys, Director

Katso webinaari

Kassaturva.webinaari4

 

Osa 4 - Myyntisaamiset - sisään tulevan kassavirran turvaaminen

Tässä webinaarissa esittelemme keinoja, joiden avulla myyntisaatavien ja riskinhallintaan voidaan saada läpinäkyvyyttä, selvittää vastuita sekä laittaa prioriteetit järjestykseen. Webinaarin teemoja ovat:

 • Luottopolitiikan vaikutus
 • Luoton läpinäkyvyys
 • Case: Mitä tehdä kun asiakas ilmoittaa uudesta
  maksuaikataulusta?
 • Proaktiivinen perintä

Webinaarin päätteeksi sinulla on hallussasi tehtävälista, jonka avulla saat kartoitettua aihealueet ja keinot, joilla voit vielä vaikuttaa sisääntulevaan kassavirtaasi.

Asiantuntijat:
Anssi Panula, Senior Consultant &

Mikko Myllys, Director

Katso webinaari

Kassaturva.webinaari5

 

Osa 5 - Ostovelkojen priorisointi poikkeustilassa

Tässä webinaarissa käymme läpi, millaisia mahdollisuuksia yrityksillä on vapauttaa pääomaa ja minimoida riskit ostovelkojen osalta vallitsevassa poikkeustilanteessa.

Webinaarissa annamme konkreettisia ehdotuksia, miten voit vaikuttaa kassavirtaan eniten seuraavissa ostoprosessin vaiheissa:

 1. Toimittajat
 2. Sopimusten ehdot
 3. Tilaus
 4. Maksatusprosessi

Asiantuntijat:
Lukas Karlsson, Consultant & 
Mikko Myllys, Director

Katso webinaari

Kassaturva.webinaari6

 

Osa 6 - Projekti- ja palveluliiketoiminnan kassavirran tehostaminen poikkeustilassa

Tässä webinaarissa pureudumme konkreettisiin toimenpiteisiin, joihin projekti- ja palvelutoimialla toimivat yritykset voivat tarttua laskutusprosessin näkökulmasta – erityisesti näin kriisin aikaan.

Webinaarissa vastaamme mm. seuraaviin kysymyksiin:

 • Miten mahdollistaa sujuva ja viiveetön laskutus palveluliiketoiminnassa?
 • Mihin projektien laskuttamisessa tulisi keskittyä?
 • Miten kassavirtaa voi käytännössä johtaa hajautetussa organisaatiossa?

Asiantuntijat:
Teemu Tala, Senior Manager &
Mikko Myllys, Director

Katso webinaari

Kassaturva.webinaari7

 

Osa 7 - Teollisuusyritysten tilaus-toimitusketjun ohjaus poikkeustilassa

Tässä webinaarissa keskitymme niihin tilaus-toimitusketjun yhteispäätöksiin ja tuotannon toimenpiteisiin, joilla maksimoidaan kassavirta tässä poikkeustilassa.

Webinaarissa vastaamme seuraaviin kysymyksiin:

 • Mitä kannattaa mitata tilaus-toimitusketjussa poikkeustilassa?
 • Mitä kannattaa tuottaa ja millä ehdoin?
 • Miten tuotantoa kannattaa ohjata ja miten varmistaa, että jokainen tunti on hyötykäytössä?

Asiantuntijat:
Antti Glöersen, Manager &
Mikko Myllys, Director

Katso webinaari

Kassaturva.webinaari8

 

Osa 8 - Kuinka onnistua maksuehtoneuvotteluissa toimittajien kanssa

Tässä webinaarissa käymme läpi konkreettisia tapoja, joilla voit parantaa mahdollisuuksia onnistua maksuehtoneuvotteluissa toimittajien kanssa.

Webinaarissa käsittelemme muun muassa seuraavia teemoja:

 • Kuinka toimittajan talousluvut voivat tukea argumentaation rakentamista?
 • Miten sisäiset tiedot voivat tukea neuvottelua?
 • Vasta-argumentteja toimittajien tyypillisiin vastauksiin

Asiantuntijat:
Mikael Lagerroos, Consultant &
Mikko Myllys, Director

Katso webinaari

Kassaturva.webinaari9

 

Osa 9 - Kuinka hallita hankintoja ja investointeja järkevästi poikkeustilassa

Kun liiketoimintaympäristö kokee äkillisen muutoksen, on tarkasteltava toimenpiteitä ja päätöksentekoa hankintojen ja investointien osalta.

Tässä webinaarissa käsittelemme muun muassa seuraavia teemoja:

 • Kuinka tehostaa hankintoja pohtimalla tilannetta toimittajan näkökulmasta?
 • Kuinka tehostaa kassavirtaa päivittäisellä hankintojen tehoseurannalla?
 • Investointien kannattavuuden "stressitestaus" ja päätösten uudelleenharkinta
 • Millaisilla perusteilla investointisuunnitelmat kannattaa päivittää väliaikaisesti?

Asiantuntijat:
Eero Soralahti, Senior Manager &
Mikko Myllys, Director

Katso webinaari

 

Katso kaikki jaksot täytämällä oheinen lomake ja siirryt tallennesivulle. Saat ne myös kootusti sähköpostiisi.